Điều trị hiếm muộn

Theo cơ thể tâm linh thì mỗi tế bào, đều là một sinh vật có sự sống, mỗi cơ quan tạng phủ cũng có sự sống nên cũng là một linh hồn. Theo Đạo Phật, tất cả mọi linh hồn đều đầu thai theo nghiệp lành hay dữ.

Mỗi đứa con đến đầu thai đều có nhân duyên rất sâu nặng với cha mẹ…Mà trong vòng luân hồi dày đặc, cơ hội có được một lần đầu thai làm người lại rất hiếm hoi! Thế nhưng các bậc cha mẹ do nhiều nguyên nhân, có thể thời còn trẻ yêu đương, quan hệ trước hôn nhân đã vô tình phá thai, hủy đi cơ duyên làm người của vong nhi. Khi làm vậy họ nào biết rằng mình đã tạo ra tội nặng tương đương giết A-la-hán. Đã vậy mà lại còn không biết sám hối, mặc tình sát sinh ăn thịt, tạo nghiệp sát sâu nặng chất chồng, tất nhiên sẽ chiêu cảm ác báo: “triệt con dứt cháu”. Và chính vong nhi đó đã theo bám người mẹ cản trở việc mang thai.

Còn một phương pháp khác là xin giải nghiệp bệnh, lánh dữ làm lành, lắng nghe nguyện vọng của vong nhi để đứa bé siêu thoát mà rời xa người mẹ. Và xin ơn trên chư vị thánh thần ban cho đứa con, thì đứa trẻ này sẽ là đứa con chọn lọc ngoan hiền hiếu thảo, biết nhân nghĩa lễ trí tín, mượn cửa nhà mình xuống thế gian có nhiệm vụ giúp đời.

Ngoài nguyên nhân như nói ở trên vẫn còn nhiều nguyên nhân khác nữa, nói chung những người không thể có con là vì trong con người họ đang có một phần linh ( Đức Phật gọi là Hương Linh ) khác đang ở trong con người của họ và cũng chính Hương Linh này đã ngăn cản tinh trùng và trứng gặp nhau. Đây mới là nguyên nhân chính mà người phụ nữ không thể nào có được thiên chức làm mẹ. Nghiệp chướng vẫn còn vậy làm sao để cho mình hết nghiệp, nếu các bạn tin vào phép nhiệm màu của Pháp Phật phần còn lại hãy để chúng tôi giúp bạn giải nghiệp.... xin vui lòng liên hệ Hải ( 0888.347.397 ).